počasí 23°C Počasí
Facebook Instagram Sledujte nás
close

Webkamery

Bobovka

Horní stanice lanovky

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Provozní řády

Přepravní podmínky pro lanovou dráhu

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 2022

Přepravní podmínky pro jízdu na bobové dráze

 • Návštěvník užívá dopravní zařízení na vlastní riziko, je vhodně oblečen a není pod vlivem alkoholu.
 • Během jízdy neměňte pozici sezení ani v případě, že se vlek zastaví.
 • Na konci vleku se vozík automaticky odpojí od vlečného lana.
 • Zakoupením jízdenky se návštěvník zavazuje dodržovat provozní podmínky a pokyny personálu.
 • Jízda je povolena pouze se zapnutými bezpečnostními pásy.
 • Každý návštěvník užívá toto sportovní zařízení na vlastní riziko, ve vhodném oblečení a nejezdí pod vlivem alkoholu nebo jiných drog. Nerozvážný způsob jízdy může být příčinou úrazu. Brzděte vždy včas a na konci dráhy vjíždějte na brzdný pás velmi pomalu.
 • Zvolte takovou rychlost, abyste neohrozili sebe ani ostatní. Před sebou dodržujte minimální vzdálenost 25m. Při nedodržení bezpečné vzdálenosti se vystavujete odpovědnosti z možných následků.
 • Za vlhka a náledí pozor na delší brzdnou dráhu! Zvyšte opatrnost a před sebou dodržujte minimální vzdálenost 50m.
 • Jízda na bobové dráze je v celé délce od nástupu až po výstup povolena pouze se zapnutými bezpečnostními pásy!
 • Nejezděte příliš pomalu, zastavte jen v případě nouze. Při nouzovém zastavení nevystupujte a vyčkejte příchodu obsluhy.
 • Seďte vždy čelem ve směru jízdy - neotáčejte se, nelehejte si ani neklečte. Respektujte dopravní značky a plně se koncentrujte na úsek dráhy před vámi (alespoň 25m).
 • Nesahejte za jízdy na dráhu. Větší sedí vždy vzadu s oběma rukama na brzdových pákách. Vpředu sedící má obě ruce na držadle před sebou. Řidič sedí vždy vzadu a musí mít volný výhled.
 • Děti do osmi let mohou být přepravovány pouze v doprovodu dospělých. Děti posaďte vždy dopředu. Rodiče nebo doprovod vždy ručí za přepravované děti. Přepravovány smějí být děti od tří let věku.
 • Na nástupišti vyčkejte na pokyn obsluhy ke startu.
 • Zakoupením jízdenky se každý návštěvník zavazuje dodržovat tyto přepravní podmínky.
 • Dodržujte pokyny obsluhy. Při nedodržení přepravních podmínek nebo pokynů obsluhy můžete být z přepravy bez náhrady vyloučeni.
Login